To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nie pal, nie zabijaj!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2011.

wiatowy Dzie Bez Tytoniu, obchodzony corocznie 31 maja jest okazj do zwrcenia uwagi na palenie tytoniu, ochron praw niepalcych, a przede wszystkim motywujcy do podejmowania osobistych decyzji zerwania z naogiem palenia.

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie od 2007 r. odpowiedzialny jest za koordynacj „Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastpstw Palenia Tytoniu w Polsce” na terenie powiatu krakowskiego i Miasta Krakowa. Tegoroczna kampania antytytoniowa skierowana jest gwnie do rodzicw i opiekunw dzieci, ktre naraone s na skutki biernego palenia, czyli wdychania dymu tytoniowego.

Oglnowiatowe badania, ktre zostay przeprowadzone przez wiatow Organizacj Zdrowia (WHO) wykazay, e bierne palenia zabija co roku 600 tysicy osb. W Unii Europejskiej z powodu biernego palenia co 17 minut umiera jedna osoba. Jedna trzecia z tej grupy to dzieci, ktre naraone byy w domach na wdychanie dymu tytoniowego. Organizmy dzieci wykazuj najmniejsz odporno na toksyny zawarte w dymie tytoniowym. Rozwijajcy si organizm nie jest na tyle silny by poradzi sobie z substancjami smolistymi unoszcymi si w dymie, przez co niewielka infekcja drg oddechowych moe zakoczy si tragicznie.
Wdychanie dymu tytoniowego jest rwnie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumie dymu tytoniowego zawiera 35 razy wicej dwutlenku wgla i 4 razy wicej nikotyny ni dym wdychany przez aktywnych palaczy. Zawiera take wiele substancji alergizujcych, powodujcych zawienie oczu, podranienie bony luzowej nosa, kaszel, nawracajce zakaenia ukadu oddechowego, a take uczulenia i w konsekwencji astm.
Bierne palenie szkodzi czowiekowi ju w prenatalnej fazie ycia. Badania epidemiologiczne wykazay, e w Polsce okoo 30 % kobiet pali w ciy. Przez oysko przenikaj zarwno nikotyna, jak i tlenek wgla, a stenie nikotyny moe by nawet o 15 % wysze u pocztego dziecka ni u matki. Nikotyna i tlenek wgla zmniejszaj przepyw krwi przez oysko i zmniejszaj ilo tlenu dostarczanego dziecku. Pozostaje ono w stanie niedotlenienia, co powoduje zahamowanie jego rozwoju.
Dziecko, ktrego rodzice pal, przyzwyczaja si do dymu tytoniowego i w konsekwencji staje si uzalenione od nikotyny. Wdychanie dymu tytoniowego przez dzieci moe powodowa: wzrost ryzyka rozwoju chorb serca, wzrost ryzyka zachorowalnoci na raka puc, wiksze ryzyko mierci eczkowej u niemowlt, atwo rozwoju depresji, zaburze w zachowaniu u dzieci, wzrost ryzyka zapadalnoci na astm, czstsze infekcje puc, czstsze infekcje ucha, czste ble gowy, uatwiony rozwj alergii, zaostrzenie astmy oraz nudnoci.
Szkodliwo biernego palenia dla zdrowia zarwno dorosych, jak i dzieci jest niepodwaalna. Dla wikszoci dzieci bierne palenie nie jest dobrowolnym wyborem, niewiadome zagroenia i bezbronne ponosz niezasuenie konsekwencje naogu dorosych.
Dzieci wdychaj dym tytoniowy, gdy doroli pal w miejscach, gdzie najmodsi mieszkaj, bawi sie i ucz! Badania prowadzone przez wiatow Organizacj Zdrowia wykazay rwnie, e dzieci yjce w domach nie palcych osb duo rzadziej choruj. Warto wic zastanowi si zanim odpali si kolejnego papierosa, czy nikomu z otoczenia nie bdziemy przeszkadza i szkodzi, a na pewno jeeli w pobliu znajduj si dzieci.

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wsppracujc z Urzdem Miasta Krakowa i Starostwem Powiatowym podj dziaania wspomagajce realizacj „Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastpstw Palenia Tytoniu w Polsce” w zakresie wzmocnienia skutecznoci promocji zdrowego stylu ycia wolnego od naogu palenia tytoniu na rzecz mieszkacw Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.
Aktualnie Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny inicjuje i realizuje wiele przedsiwzi edukacyjnych w tym zakresie. W roku szkolnym 2010/11 w przedszkolach, szkoach podstawowych i gimnazjach realizowane s programy edukacji antytytoniowej:

 • „Czyste Powietrze Wok Nas”- przedszkolny program edukacji antytytoniowej adresowany do dzieci 5 i 6 letnich, ich rodzicw i opiekunw. Celem programu jest wzrost kompetencji rodzicw zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj na dym tytoniowy, zwikszenie umiejtnoci dzieci w sytuacjach, gdy przebywaj w pomieszczeniach lub gdy doroli pal przy nich tyto.
 • „Nie pal przy mnie prosz” – program edukacji antytytoniowej dla uczniw klas I-III szk podstawowych, ktrego celem jest zachcenie do abstynencji tytoniowej oraz wyksztacenie u dzieci wiadomej umiejtnoci skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w ktrych inne osoby pal przy nich tyto.
 • „Znajd waciwe rozwizanie” – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniw starszych klas szk podstawowych i gimnazjw, ktrego gwnym celem jest zapobieganie palenia tytoniu wrd modziey szkolnej, zwikszenie wiedzy w zakresie szkodliwoci dymu tytoniowego, ksztatowanie umiejtnoci dbania o zdrowie wasne i swoich bliskich, ksztatowanie postaw asertywnych, zwizanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Placwki na terenie gminy Kocmyrzw - Luborzyca, ktre bior udzia w programie edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wok nas”:

 1. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej - Kocmyrzw
 2. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej - Goszyce

Placwki na terenie gminy Kocmyrzw - Luborzyca, ktre bior udzia w programie edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, prosz”:

 1. Szkoa Podstawowa - Kocmyrzw
 2. Szkoa Podstawowa - Goszyce
 3. Szkoa Podstawowa - Goszcza
 4. Szkoa Podstawowa - Luborzyca
 5. Szkoa Podstawowa – Prusy

Placwki na terenie gminy Kocmyrzw - Luborzyca, ktre bior udzia w programie edukacji antytytoniowej „Znajd waciwe rozwizanie”:

 1. Szkoa Podstawowa - Kocmyrzw
 2. Szkoa Podstawowa - Goszyce

W zwizku ze „wiatowym Dniem bez Tytoniu” Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podejmie nastpujce dziaania:

 • w dniu 30 maja 2011 r. o godz. 10 00 w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ul. Makuszyskiego 9 w Krakowie odbdzie si spotkanie z przedszkolakami pod hasem „Skrzaty i krasnale nie lubi dymu tytoniowego wcale”
 • w dniu 31 maja 2011 r. pracownicy Oddziau Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia uczestniczy bd w imprezach, organizowanych przez placwki nauczania i wychowania oraz w akcji promujcej „wiatowy Dzie bez papierosa” dla klientw i pracownikw w hipermarkecie TESCO przy ul. Kapelanka 56.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »