WIKTOROWICE

Dzieje osadnictwa ludzkiego w tej miejscowoci sigaj prawdopodobnie bardzo odlegych czasw . By moe pozostaoci prehistorycznych kultur ukryte s w nigdy nie przebadanym kurhanie jaki znajduje si w tej miejscowoci. Odpowied na to pytanie nadal pozostaje otwarta.

Z ca pewnoci mona natomiast poda dat pierwszej pisanej wzmianki powiconej tej miejscowoci. Jest ni datowany na 1253 rok dokument ksicia krakowskiego Bolesawa Wstydliwego zatwierdzajcy nadanie posiadoci Wiktorowice przez Jana magistra Gotwina i jego brata na rzecz biskupa krakowskiego Prandoty.

Sama nazwa Wiktorowice jest prawdopodobnie nazw osobow wywodzc si od chrzecijaskiego imienia Wiktor.

Wedug informacji przekazanej przez Jana Dugosza w roku 1376 miejscowo t naby od niejakiego Tomasza z Wgleszyna, Petrus (Piotr) Lipko - opat klasztoru Cystersw w Mogile. W krtkim czasie staraniem zakonnikw z Mogiy powstay tu zabudowania klasztornego folwarku. Odtd a do pocztku XIX wieku Wiktorowice pozostan wasnoci klasztoru w Mogile a administracyjnie naleay do parafii w Raciborowicach.

Z zachowanych w archiwach klasztornych dokumentw wiadomo, i w poowie XV wieku istniaa w Wiktorowicach karczma, ktra pacia danin w wysokoci 2 grzywien.

Majtek klasztorny w Wiktorowicach podobnie jak i wikszo posiadoci duchownych zarzdzane byy przez dzierawcw.

Trzeci rozbir Polski pozostawi Wiktorowice po rosyjskiej strony granicy. W 1827 roku byo w Wiktorowicach 11 domw i 70 mieszkacw. Cz rde historycznych (m.in. „Sownik Geograficzny Krlestwa Polskiego ...”) podaje nie do koca jasn informacj jakoby Wiktorowice naleay wwczas do parafii w Czulicach. Z ca pewnoci wiadomo natomiast i w latach pniejszych miejscowo ta wchodzia w skad parafii Wicawice. Od 1864 roku (reforma samorzdowa cara Aleksandra II) Wiktorowice stay si czci utworzonej wwczas Gminy Luborzyca.

Prawdopodobnie na pocztku XIX stulecia folwark w Wiktorowicach przesta by wasnoci duchown i znalaz si w posiadaniu osb prywatnych (zosta on sprzedany na licytacji za kwot ponad 12 tysicy wczesnych rosyjskich rubli).

W okresie dwudziestolecia midzywojennego (1918-1939) Wiktorowice nadal naleay do Gminy w Luborzycy, bdcej czci Powiatu Miechowskiego oraz parafii w Wicawicach. Dane statystyczne z 1925 roku porwnane z danymi z roku 1827 pokazuj wyrany rozwj tej miejscowoci. Wiktorowice licz wwczas (1925r.) 31 domostw i 195 mieszkacw. Porwnanie tych danych wykazuje blisko trzykrotny przyrost liczby domw oraz liczby ludnoci na przestrzeni niecaych stu lat.