To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XIII Gminny Konkurs Potraw Regionalnych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.02.2011.

W sobot 29 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Luborzycy odby si ju po raz trzynasty Gminny Konkurs Potraw Regionalnych. Jego organizatorami, jak co roku byli Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. W XIII Gminnym Konkursie Potraw, uczestniczyy Koa Gospody Wiejskich dziaajce na terenie naszej gminy. Byy to Koa z Baranwki, Dojazdowa, Gbokiej, Goszyc, Kocmyrzowa, Karniowa, ososkowic, uczyc,Maciejowic, Pietrzejowic, Prus, Skrzeszowic i Zastowa. Tak jak i w latach poprzednich tegoroczny Konkurs by wspaniaym przegldem regionalnych wyrobw sztuki kulinarnej, charakteryzujcych nasz lokaln kuchni.

Impreza ta bya zarazem witem K Gospody naszej gminy, a jej gwnymi bohaterkami dziaajce w nich Panie. Zgodnie z formu Konkursu, prezentowane przez nasze Koa Gospody wyroby sztuki kulinarnej oceniane byy przez dwie konkursowe komisje. Pierwsza z nich w skad ktrej wchodzili: pani Jadwiga Bogucka - Zawilak etnograf, pan Wiesaw Wjcik Zastpca Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz pan Rafa Patek szef kuchni Karczmy „CEKIERWKA” oceniaa potrawy konkursowe przygotowane przez gospodynie z naszych K Gospody. Natomiast drug komisj oceniajc specjalnie przygotowane na konkurs nalewki domowe tworzyli: pan pukownik Andrzej Marciniak, pan Zbigniew Wawro - Zastpca Przewodniczcego Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz pan Zbigniew Trtnowiecki - Sotys Luborzycy. Zanim jednak rozpoczy si konkursowe zmagania Gospodarze XIII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych pan mgr in. Marek Jamborski - Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz pani mgr Aneta Jungiewicz - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy gorco powitali przybyych na luborzycki Konkurs Goci. Pord nich byli m.in. Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego pan Wojciech Kozak, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Jzef Krzyworzeka, Przewodniczcy Rady Powiatu Krakowskiego pan Pawe Chocho, Dyrektor Maopolskiego Oddziau AR i MR w Krakowie, pan Wodzimierz Okrajek, Dyrektor Wydziau Kadr i Strategii Edukacyjnej Maopolskiego Kuratorium Owiaty pani Grayna Piwko, Wiceprezes Stowarzyszenia Korona Pnocnego Krakowa pani Barbara Kawa, proboszczowie parafii: w Goszczy - ksidz Andrzej Orlikowski, Prusach - ksidz Bogusaw Zajc, Raciborowicach - Ksidz Wiesaw Cholewa, Radni Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z pani Magorzat Doniec jej Przewodniczc na czele, Sotysi Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, Komendant OSP Gminy Kocmyrzw - Luborzyca - pan Andrzej Szwajca wraz z Prezesami jednostek OSP naszej Gminy, Dyrektorzy szk i placwek owiatowych, przedstawiciele organizacji spoecznych i kulturalnych, lekarze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Po zakoczeniu uroczystego powitania Goci, ktrzy przybyli do Luborzycy Wjt Gminy pan Marek Jamborski, przedstawi wszystkim obecnym prezentacj multimedialn ukazujc dziaalno Gminy Kocmyrzw-Luborzyca na przestrzeni czasu, ktry upyn od poprzedniego XII Konkursu Potraw Regionalnych, jaki odby si w styczniu 2010 roku. Tu po zakoczeniu prezentacji do pracy czyli degustacji i oceny potraw oraz nalewek przygotowanych przez Panie z K Gospody przystpiy obie konkursowe Komisje. Kiedy ten pierwszy etap pracy jurorw zosta zakoczony, a oni sami udali si na zamknite obrady podczas ktrych zapa miay ostateczne decyzje i rozstrzygnicia konkursowe przed publicznoci wystpia ze swoim autorskim programem satyrycznym Joanna Bartel, uznana aktorka i artystka kabaretowa (ktrej zwykle partneruje rwnie jak ona popularny Bercik). Wreszcie ju po wystpie pani Joanny Bartel przyszed czas na ostateczne rozstrzygnicia XIII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych. Jego organizatorzy wzorem ubiegorocznego Konkursu postanowili uhonorowa nagrodami wszystkie biorce w nim udzia Koa Gospody, z tego te powodu Komisja oceniajca potrawy wybieraa po jednej z nich spord wszystkich zaprezentowanych przez poszczeglne Koa. Pord wyrnionych przez jurorw potraw znalazy si w tym roku:

 • KGW Zastw - tort chawowy,
 • KGW Prusy - pascha czyli specjalnie przygotowywany ze sodkiego mleka serek,
 • KGW Goszyce - knedle,
 • KGW Maciejowice - garus czyli zupa owocowa,
 • KGW Dojazdw - polewka na malance,
 • KGW Karniw - zupa z dyni,
 • KGW ososkowice - ciasto z grysikiem,
 • KGW Baranwka - led po chopsku,
 • KGW uczyce -zupa „dziadki targane” ,
 • KGW Pietrzejowice - kaczka nadziewana jabkami,
 • KGW Kocmyrzw - zrazy po staropolsku,
 • KGW Skrzeszowice - filet z kurczaka z pieczarkami i serem,
 • KGW Gboka - szynka tradycyjna.

Wedug odmiennych zasad, zgodnych z klasycznymi zasadami konkursowymi wybrana zostaa najlepsza nalewka przygotowana na XIII Gminny Konkurs Potraw Regionalnych. Specjaln nagrod dla zwyciskiego Koa w tej kategorii konkursowej ufundowa pan Wojciech Kozak - Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego. W tym roku konkursowe jury za najlepsza nalewk uznao przygotowan przez Koo Gospody Wiejskich z Pietrzejowic nalewk „odziwk”. Tradycj Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych stao si ju wrczanie osobom, instytucjom i przedsibiorstwom zasuonym dla rozwoju Gminy Kocmyrzw-Luborzyca honorowego wyrnienia jak jest „Kopy Gospodarza Gminy”. Kopy t wrcza laureatom Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Podczas XIII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych z rk pana Marka Jamborskiego - Wjta naszej Gminy. Kopy Gospodarza Gminy otrzymali:

 • pan Wojciech Kozak - Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego,
 • pani ucja Nagacz - Radna Gminy Kocmyrzw-Luborzyca,
 • pani Halina Ziciak - Sotys Dojazdowa,
 • pani Lucyna Paos - Prezes Stowarzyszenia „Kolibaby”
 • pan Zygmunt ach - Dyrektor Szkoy Podstawowej w Goszczy.

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto specjalne podzikowanie z rk przedstawicieli organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca za wsparcie i wieloletni pomoc otrzymaa Firma „EKLER” z Baranwki. Dyplom wrczony przez pana Roberta Prusaka (Rodzina Kolpinga), pani Barbar Kaw (Stowarzyszenie Korona Pnocnego Krakowa) oraz pani Ann Kramarz (Stowarzyszenie „Szansa”) odebra pan Tadeusz Filipek - wspwaciciel firmy.

Zdjcia: Jacek Kaczmarczyk

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »