To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
01.02.2011.

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2011 r. /środa/ o godzinie 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej III Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja na temat podjętych działań dotyczących reorganizacji szkół podstawowych na terenie Gminy.

4. Informacja Komisariatu Policji w Słomnikach na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/02 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »