PRUSY

Pierwsza pisana wzmianka dotyczca Prus odnotowana zostaa dokumentach pod dat 1289 roku. Nazwa tej miejscowoci jest najprawdopodobniej nazw pochodzenia etnograficznego i pierwotnie oznaczaa ludzi pochodzcych z Prus.

W czasach I Rzeczypospolitej Prusy stanowiy wasno arcybiskupw gnienieskich, co potwierdzaj zarwno informacje zawarte w „Liber beneficiorum...” Jana Dugosza odnoszce si do drugiej poowy XV stulecia jak i rejestry podatkowe z lat 1629 i 1680.

Wedug relacji Dugosza Prusy otrzymali gnieniescy arcybiskupi w wyniku nadania krlewskiego a ich majtek w tej miejscowoci obejmowa m.in. dwr z folwarkiem, karczm i myn.

Chopi folwarczni jako poddani duchowni zwolnieni byli z pacenia „dziesiciny”, pozostali kmiecie pacili j na rzecz prebendy karniowskiej w katedrze krakowskiej a take na rzecz plebanw parafii w Luborzycy.

Majtek w Prusach zarzdzany by w tym okresie przez dzierawcw lub te zarzdcw arcybiskupich. Jednym z nich by Jakub Raski, ktrego nazwisko znamy z zapisw rejestru podatkowego z1629 roku. By moe tene sam Raski wymieniany jest jako czonek Arcybractwa Racowego dziaajcego przy kociele parafialnym w Luborzycy w 1639 roku.

Po upadku I Rzeczypospolitej Prusy znalazy si po austriackiej stronie granicy. Postanowienia Kongresu Wiedeskiego (1814-1815) wczyy t miejscowo w obrb Wolnego Miasta Krakowa a po jego likwidacji w 1846 ponownie do monarchii Habsburgw.

Pod koniec lat trzydziestych XIX wieku Prusy przyczone zostay do parafii w Raciborowicach.

Take w XIX stuleciu Prusy przestay by wasnoci duchown, bowiem dwr i majtek ziemski przejty zosta przez wadze austriackie a nastpnie sprzedany w rce prywatne. Pord pierwszych prywatnych wacicieli majtku w Prusach wymieniani s bracia Gasiscy.

W roku 1857 poar strawi budynki dworskie w Prusach. Przyczyny tego poaru pozostay nigdy nie wyjanione, cho dugo jeszcze w samych Prusach mwiono o podpaleniu.

W drugiej poowie XIX wieku majtek w Prusach nalea najpierw do Jana Goetza a nastpnie do Jakuba Johna waciciela browaru i jednego z najzamoniejszych mieszkacw wczesnego Krakowa. Okoo 1880 roku majtek dworski J. Johna w Prusach obejmowa 236 mrg ziemi ornej, 25 mrg k, 25 mrg pastwisk i 3 morgi lasu.

W okresie tym istniaa ju w Prusach szkoa ludowa, jedna z najstarszych szk tego typu na terenie dzisiejszej Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. A do roku 1910 bya to szkoa dwuklasowa.

Trudnoci finansowe rodziny Johnw doprowadziy do sprzeday przez nich majtku w Prusach na drodze licytacji. W ten sposb naby go w 1895 roku A. Brzeski. Z jego osob wi si zachowane do dzi dokumenty z roku 1899 potwierdzajce sprzeda czci ziemi dworskiej rodzinom Paosw i Zasiurw.

W okresie midzywojennym majtek w Prusach zosta zakupiony przez Fundacj Piotra Michaowskiego z Krakowa ktra znajdowaa si pod opiek Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Gwnym celem dziaalnoci Fundacji bya opieka nad sierotami i chopcami z ubogich rodzin. W latach pierwszej poowie lat trzydziestych (1933-1934) na ziemiach nalecych do Fundacji Piotra Michaowskiego w Prusach z inicjatywy biskupa krakowskiego, ksicia – kardynaa Adam Sapiehy wybudowano budynek przeznaczony dla osieroconych i pozbawionych opieki chopcw. Peni on funkcj placwki wychowawczej i szkoy w ktrej chopcy mogli zdoby odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W budynku tym istniaa kaplica z ktrej z czasem zaczli korzysta take mieszkacy Prus, za posug duszpastersk sprawowali ksia z Zakonu Salezjanw.

W latach II Rzeczypospolitej Prusy naleay do Gminy Mogia i Powiatu Krakowskiego, w roku 1925 miejscowo ta liczya 336 mieszkacw i 46 budynkw mieszkalnych. Warto zaznaczy i midzywojenne Prusy byy najbardziej zrnicowan pod wzgldem wyznaniowym miejscowoci dzisiejszej Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Mieszkali tu bowiem stanowicy zdecydowan wikszo katolicy ale take m.in. grekokatolicy, ewangelicy oraz przedstawiciele innych odamw protestantyzmu.

Po zakoczeniu II wojny wiatowej i wprowadzeniu w ycie dekretu o reformie rolnej majtek w Prusach zosta przejty przez wadze pastwowe. Jego znaczna cz zostaa przekazana Akademii Rolniczej w Krakowie, ktra utworzya w Prusach Zakad Dowiadczalny Hodowli Rolin.

Rne koleje przechodzia take Fundacja biskupa Adama Sapiehy rwnie przejta przez wadze pastwowe (1950 r.) w ktrej budynku miecia si m.in. placwka Centralnej Szkoy Spdzielczoci Pracy. Obecnie znajduje si tu Dom Pomocy dla Osb Niepenosprawnych prowadzony przez Zakon Crek Boej Mioci.

Dzi wielk aktywno w Prusach przejawia dziaajce w tej miejscowoci Koo Gospody Wiejskich.