To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wśród drzew żyjemy - program informacji obywatelskiej na temat zieleni w mieście
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.01.2011.

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie obywatelskim, którego głównym celem jest podniesienie społecznej wiedzy na temat prawnych uregulowań dotyczących gospodarowania miejskimi terenami zielonymi.
W całej Polsce obserwujemy nieprzemyślanie działania polegające na niszczeniu zieleni miejskiej. Działania te są bardzo często wynikiem nierzetelnej informacji w mediach o miejskich terenach zielonych lub brakiem wiedzy na temat prawnych uregulowań.

Zieleń miejska w tak dużych miastach jak Kraków pełni funkcje strategiczne: kształtuje pozytywny mikroklimat miasta, posiada walory estetyczne, wypoczynkowe i zdrowotne, przeciwdziała nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza, a zwłaszcza tzw. „niskiej emisji", zmniejsza ilość CO2, spełnia rolę ekonomiczną i energooszczędną – drzewa chronią domy przed stratami ciepła. Jednocześnie drzewa w miastach obniżają skutki efektu „miejskiej wyspy ciepła” oraz unieruchamiają w liściach metale ciężkie.
Głównym celem projektu jest aktywizacja i podniesienie świadomości obywatelskiej, głównie mieszkańców Krakowa, w dziedzinie zrównoważonego rozwoju poprzez dbałość o istniejącą zieleń miejską i podejmowanie działań w kierunku jej ochrony.
Podejmowane działania w szczególności będą informować mieszkańców Krakowa na temat prawnych uregulowań dot. gospodarowania miejskimi terenami zielonymi, w tym na posesjach prywatnych, przekazywać wiedzę na temat roli terenów zielonych w mieście i walorów przyrodniczych, kulturowych oraz turystycznych najbliższej okolicy.
Osoby zainteresowane tematem zapraszamy na stronę WWW projektu oraz do kontaktu z naszym ekspertem: biuro@zgpke.most.org.pl, wsroddrzewzyjemy@gmail.com.

Program realizowany jest przez Polski Klub Ekologiczny w Krakowie dzięki pomocy finansowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.
Kontakt:
Polski Klub Ekologiczny
Ul. Romanowicza 2a/410
30-702 Kraków
Tel. 12 423 20 47
e-mail: biuro@zgpke.most.org.pl, www.pke-zg.org.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »