ŁOSOSKOWICE

Nazwa Łososkowice wywodzi się najprawdopodobniej (zdaniem prof. K. Rymuta ) od nazwy osobowej „Łososek”będącej w staropolszczyźnie określeniem małego łososia.

Miejscowość Łososkowice pojawia się po raz pierwszy w zachowanych dokumentach w roku 1266. Jest to dokument wystawiony przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego w którym poświadcza on sprzedaż przez rycerza Sławomira części jego dóbr w Łososkowicach na rzecz Kapituły Krakowskiej. Z analizy powyższego dokumentu wynika,iż w XIII wieku Łososkowice były pierwotnie własnością książęcą a następnie rycerską. Sprzedaż części Łososkowic przez w/w Sławomira zapoczątkowała przejęcie tej miejscowości przez Kapitułę Krakowską. Ostatecznie po roku 1277 całe Łososkowice przeszły na własność krakowskiej Kapituły, stając się własnością duchowną. Taka sytuacja trwała aż do XIX wieku.

Na podstawie zachowanych Akt Kapituły Krakowskiej można podjąć próbę opisu stanu Łososkowic w XV i XVI wieku. I tak z dokumentów wystawionych w 1474 roku przez Kapitułę Krakowską Stanisławowi Świradzkiemu ówczesnemu dzierżawcy Łososkowic wynika,iż w Łososkowicach znajduje się dwór kapitulny z budynkami w dobrym stanie wraz z przynależnymi mu ziemiami folwarcznymi podzielonymi na 3 części. Jest też w Łososkowicach młyn, karczma oraz dwie sadzawki rybne. Z kolei dokumenty wizytacyjne odnoszące się do lat trzydziestych XVI wieku, kiedy to dzierżawcą był Mikołaj Zamośćski informują nas o nie zawsze korzystnych zmianach jakie zaszły w Łososkowicach. Widać to szczególnie w skargach miejscowych kmieci którzy oświadczają wizytatorom: „ że mają stare, zrujnowane i zniszczone domy i nie wiedzą czy powinien je naprawiać dzierżawca czy Kapituła, wreszcie oskarżają dzierżawcę, że we wsi nie ma już karczmy i przez to wypada im włóczyć się, szukając piwa po sąsiednich wsiach.”

Po trzecim rozbiorze i likwidacji I Rzeczypospolitej Łososkowice znalazły się po rosyjskiej stronie granicy. Jeszcze w okresie istnienia na wpół autonomicznego Królestwa Polskiego (1815 – 1831), majątek w Łososkowicach został przejęty przez władze państwowe. Łososkowice w roku 1827 były więc wsią rządową liczącą 15 domostw i 102 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. majątek folwarku na mocy decyzji władz rosyjskich znalazł się w rękach dzierżawcy Rosjanina Aleksandra Pisariewa. Po jego spektakularnym bankructwie (prawdopodobnie po 1864 r.) rozpoczęła się parcelacja majątku, w wyniku której miejscowi chłopi uzyskali możliwość zakupu ziemi dotąd należącej do majątku w Łososkowicach.

W okresie II Rzeczypospolitej (1918 - 1939), Łososkowice należały do Gminy Niedźwiedź w Powiecie Miechowskim. Według danych z roku 1925 w miejscowości istniało 25 budynków mieszkalnych, a zamieszkiwało ją 146 osób z których wszystkie były wyznania katolickiego.

Dziś ważną rolę w życiu tej miejscowości spełniają licząca ponad pięćdziesiąt lat szkoła podstawowa oraz działające tu organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.