KRZYSZTOFORZYCE

Nazwa miejscowoci Krzysztoforzyce jest nazw patronimiczn od nazwy osobowej pochodzenia chrzecijaskiego: „Kr(z)ys(z)topor” czyli Christophorus (Krzysztof).

Pierwsza pisana wzmianka odnoszca si do Krzysztoforzyc pochodzi z 1374 roku. Zachowane zapisy rdowe pozwalaj stwierdzi i miejscowo ta ju od XIV wieku bya wasnoci szlacheck. Od XIV do XVI wieku miejscowo ta naleaa do rodziny Krzysztoporskich herbu Nowina (pocztkowo piszcych si „z Krzysztoporzyc” ). Pierwszym znanym z imienia wacicielem tej miejscowoci jest odnotowanych w dokumentach z 1381 roku

Wawrzyniec z Krzysztoforzyc. Warto w tym miejscu wspomnie, i wedug przekazu zawartego w „Liber beneficiorum...” Jana Dugosza w poowie XV stulecia Krzysztoforzyce byy wasnoci Jana z Koniecpola.

W wieku XVII waciciele Krzysztoforzyc wywodz si gwnie spord redniozamonej szlachty. I tak w 1629 r. Krzysztoforzyce nale do niejakiego Giebutowskiego a w roku 1680 do Seweryna lub Marcina Kalinowskiego. Na tle pozostaych miejscowoci dzi tworzcych Gmin Kocmyrzw-Luborzyca, siedemnastowieczne Krzysztoforzyce wyrniaj si najwiksz w tym rejonie iloci czynszowych gospodarstw chopskich ( np. w 1629 r. byo ich tutaj a sze). Istniaa wwczas w Krzysztoforzycach take karczma.

Po upadku I Rzeczypospolitej Krzysztoforzyce stay si jedn z przygranicznych miejscowoci monarchii austriackich Habsburgw, ktra podobnie jak i pozostae miejscowoci dzisiejszej Gminy Kocmyrzw-Luborzyca nalece do zaboru austriackiego w okresie 1815 – 1846 bya czci Wolnego Miasta Krakowa.

W XIX stuleciu majtek w Krzysztoforzycach by wasnoci rodziny Michaowskich. Warto w tym miejscu wspomnie i wanie w Krzysztoforzycach zmar 9 czerwca 1855 roku Piotr Michaowski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XIX wieku.

Okoo 1880 roku dokumenty wymieniaj jako wacicielk Krzysztoforzyc Juli Michaowsk . Istniaa wwczas w Krzysztoforzycach prywatna kaplica w ktrej naboestwa odprawiane byy kilka razy do roku, a take ochronki dla dzieci.

W okresie midzywojennym (1918-1939) Krzysztoforzyce wchodziy w skad Gminy Ruszcza, Powiat Krakowski. Zgodnie zdanymi z 1925 roku miejscowo liczya 305 mieszkacw, wyznania katolickiego. Majtek ziemski w Krzysztoforzycach nadal pozostawa w rkach wspomnianej ju rodziny Michaowskich. Pozostali on ich wasnoci a do roku 1945, a ostatni wacicielk bya Maria Michaowska.

Po wprowadzeniu w ycie postanowie dekretu o reformie rolnej ( 1945 r.) podobnie jak i inne majtki ziemskie na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, majtek w Krzysztoforzycach zosta rozparcelowany.