To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.10.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 7 października 2010 r. /tj. czwartek/ na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XL Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Partnera do projektu "Wyrównać szanse" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2009/2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

8. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »