To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych - ankieta
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do 15 października 2010 r. prowadzi badania ankietowe dotyczące oceny współpracy Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP) z organizacjami pozarządowymi.

Badanie ma na celu ocenić dotychczasową współpracę ośrodków z sektorem pozarządowym oraz rozpoznać nowe potrzeby i oczekiwania sektora w stosunku do ośrodków, ich roli i zadań jakie winny pełnić.

Poniżej znajduje się zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym kierowane do organizacji pozarządowych. Ankietę dostępna jest na stronie internetowej urzędu www.malopolskie.pl/ngo

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety oceniającej Państwa współpracę lub oczekiwania dotyczące współpracy z Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Organizacji Pozarządowych i przesłanie jej w terminie do 15 października na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Promocji i Turystyki
ul. Racławicka 56, Kraków 30-017

z dopiskiem: Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi
lub emailem: ngo@malopolska.mw.gov.pl, lub faksem: 12 379 60 01.

Dzięki poznaniu Państwa opinii możliwe będzie nie tylko usprawnienie dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania. Samorząd Województwa od kilku lat podejmuje działania na rzecz wzmacniania potencjału oraz rozwoju małopolskiego sektora pozarządowego. Jednym z nich jest utworzona pilotażowo w 2008 roku regionalna sieć punktów szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych. W 2009 r. i w 2010 r. w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert działalność regionalnej sieci punktów szkoleniowo-doradczych jest kontynuowana pn.: Małopolskie Ośrodki Wsparcia Organizacji Pozarządowych (MOWOP):

  • w Krakowie (FDRL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji [2008-2009 r.];
  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2010 r.]);
  • w Tarnowie (Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego [2008-2010 r.]);
  • w Nowym Sączu (Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku [2008-2010 r.]);
  • w Nowym Targu (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2008-2010 r.]);
  • w Oświęcimiu (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych [2008-2010 r.]).

Ankieta dostępna jest na stronach Urzędu Marszałkowskiego www.malopolskie.pl/ngo

Serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »