To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2010.

W związku z działalnością Gminnej Koalicji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kocmyrzowie - Luborzycy, w czerwcu 2010r został utworzony Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

Punkt funkcjonuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy w:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 15:00,
  • środę w godz. 8:00 – 16:00.

Formy udzielanej pomocy:

  • udzielanie wsparcia specjalistycznego (prawnego, pedagogicznego, socjalnego, rodzinnego) osobom doznającym przemocy;
  • kontakt indywidualny ukierunkowany na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie;
  • pomoc w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy;
  • pomoc w kontaktach z instytucjami;
  • podejmowanie działań wobec sprawców przemocy.

W Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dyżury pełnią:
- pracownicy socjalni, Koordynator Gminnej Koalicji ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog, prawnik.
Do Punktu osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy
Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów
tel. 012 387 11 10
email: gopskocmyrzow@poczta.onet.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »