To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Regionalny Konkurs Grantowy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Polska Fundacja Dzieci i Modziey ogosia Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Rwna Szanse 2010” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.
O dotacje do 7 000 z na projekty minimum 6-miesiczne, rozpoczynajce si nie wczeniej ni 1 stycznia 2011 r. i trwajce nie duej ni do 31 lipca 2011 r. mog ubiega si organizacje pozarzdowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosych, ktre chc zaoy organizacj pozarzdow, z terenw wiejskich i miast do 20 000 mieszkacw.

Celem projektw realizowanych w ramach Programu jest wyrwnywanie szans na dobry start w dorose ycie modziey w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z maych miejscowoci.

Termin skadania wnioskw upywa 12 padziernika 2010 r (plakat: PDF - 186 KB)

Wszelkie informacje dotyczce Regionalnego Konkursu Grantowego znajduj si na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »