To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.08.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2010 r. /środa/ na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja na temat działań podjętych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w związku ze szkodami spowodowanymi przez ulewne deszcze.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i wyznaczenia terminu wyboru Sołtysa w miejscowości Wysiołek Luborzycki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

6. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »