To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.04.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2010 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2009 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009.

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2009.

5. Dyskusja na temat inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »