To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nabór wniosków o w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.03.2010.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”,
wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
działającej na terenie gmin:
Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
8.04.2010 - 30.04.2010

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:
Raciborowice 126 (budynek szkoły),
32-091 Michałowice,
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.koronakrakowa.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Lokalnej Grupy Działania www.koronakrakowa.pl oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa,
Raciborowice 126 (budynek szkoły),
32-091 Michałowice,
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00.

Wysokość dostępnych środków w 2010 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 2 500 000 zł.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Lokalnej Grupy Działania.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 664 067 821.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »