To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.03.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2010 r. /czwartek/ o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Dyskusja na temat ewentualnego włączenia Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w struktury Komendy Miejskiej w związku z nowelizacją Ustawy o Policji.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2009 i informacja dotycząca planu pracy Rady Gminy na rok 2010.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

7. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Prusy na lata 2010-2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2011.

9. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »