To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.01.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2010 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja na temat działalności Małopolskiej Izby Rolniczej.

4. Informacja Komisariatu Policji w Słomnikach i dyskusja na temat bezpieczeństwa w Gminie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Gminę Kraków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadań drogowych w 2010 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania drogowego w 2010 roku.

9. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »