To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XII Gminny Konkurs Potraw Regionalnych - foto i videorelacja
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
18.01.2010.

W sobot 16 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Luborzycy odby si ju po raz dwunasty Gminny Konkurs Potraw Regionalnych, ktrego organizatorami s Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy. W tegorocznym Konkursie uczestniczyy wszystkie dziaajce na terenie naszej Gminy Koa Gospody Wiejskich. Prezentoway si wic w Luborzycy KGW z Baranwki, Dojazdowa, Gbokiej, Kocmyrzowa, Karniowa, ososkowic, uczyc, Goszyc, Prus, Zastowa, Maciejowic, Pietrzejowic, Marszowic oraz Skrzeszowic.

Tak jak co roku nasz Gminny Konkurs Potraw Regionalnych by wielkim "witem K Gospody Wiejskich" i wspaniaym przegldem regionalnych wyrobw sztuki kulinarnej. Na przygotowanych przez Panie z KGW stoach znalazy si min. Wdliny, potrawy z mis, ryb i warzyw, saatki, wszelkiego rodzaju pierogi, tradycyjne wypieki a take rnorakie "domowe" nalewki. Jako, i spotkanie z lokalnymi tradycjami kulinarnymi naszej Gminy ma charakter Konkursu zaprezentowane przez Panie z naszych KGW "cuda" sztuki kulinarnej oceniay dwie konkursowe komisje. W skad pierwszej, ktra oceniaa konkursowe potrawy wchodzili pani Jadwiga Bogucka - Zawilak (etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie), pan Tadeusz Filipek - znakomity cukiernik, wspwaciciel firmy "EKLER" z Baranwki oraz pan Rafa Patek - szef kuchni Karczmy "CEKIERWKA". Z kolei drug komisj, ktra oceniaa przygotowane przez Panie z naszych K Gospody "domowe" nalewki tworzyli: pan Wojciech Kozak - Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego, a rwnoczenie fundator gwnej nagrody w tej kategorii tegorocznego Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych, pan Stanisaw Turek - dyrektor Szkoy Podstawowej w Luborzycy oraz pan Jan Bubak - dziaacz spoeczny, wieloletni Radny naszej Gminy. Zanim jednak konkursowe komisje rozpoczy swoj "prac" Gospodarze XII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych pan mgr in. Marek Jamborski - Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca oraz pani mgr Aneta Jungiewicz - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy serdecznie powitali licznie przybyych do Luborzycy Goci. Byli wrd nich min. wspomniany ju Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego pan Wojciech Kozak, Dyrektor Wojewdzkiego Zarzdu Drg - pan Grzegorz Stech, Dyrektor Maopolskiego Oddziau AR i MR w Krakowie pan Wodzimierz Okrajek, Dyrektor Wydziau Kadr i Strategii Edukacyjnej pani Grayna Piwko, byy Maopolski Kurator Owiaty pan Jef Rostworowski, byy Prezydent Miasta Krakowa - pan Jzef Lasota, Wizytator Kuratorium Oswiaty pan Marcin Janeczek, Radni Gminy Kocmyrzw - Luborzyca z pani Magorzat Doniec - Przewodniczc Rady Gminy na czele, proboszczowie parafii naszej Gminy, sotysi, czonkowie OSP Gminy Kocmyrzw - Luborzyca, dyrektorzy placwek owiatowych, przedstawiciele organizacji spoecznych i kulturalnych, lekarze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Po uroczystym powitaniu Goci, Wjt Gminy pan Marek Jamborski przedstawi wszystkim obecnym w Luborzycy prezentacj multimedialn "Od Konkursu do Konkursu", ktra na szerokim tle ukazywaa dziaalno i osignicia Gminy Kocmyrzw - Luborzyca na przestrzeni ostatniego roku, ktry upyn od poprzedniego XI Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych. Tu po zakoczeniu prezentacji, konkursowe komisje przystpiy do degustacji i oceny potraw i nalewek przygotowanych przez Panie z K Gospody. Prac komisji wszyscy obecni w Luborzycy mogli ledzi na bieco na ekranach telebimw. Kiedy ju obie komisje uday si na "zamknite obrady", podczas ktrych zapa miay ostateczne werdykty konkursowe, przed "luborzyck" publicznoci wystpia ze swoim znakomitym programem kabaretowym znana artystka "pani" Genowefa Pigwa. Po zakoczonym wystpie przyszed czas na ostateczne rozstrzygnicia XII Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych. W tym roku jego organizatorzy postanowili uhonorowa nagrodami wszystkie biorce w nim udzia Koa Gospody Wiejskich, std te komisja oceniajca potrawy wybieraa jedn, szczeglnie wyrniajc si spord przygotowanych potraw przez kade z K Gospody biorcych udzia w Konkursie. Wrd wyrnionych "cudw" naszej lokalnej sztuki kulinarnej znalazy si wic min. zupa, pierogi, wdliny a nawet "gocinnie" zaprezentowana potrawa wywodzca si z tradycji kuchni podlaskiej. Wedug odmiennych zasad oceniane byy natomiast "domowe" nalewki. Obowizyway tu bowiem klasyczne reguy konkursowe. Za najlepsz nalewk na tegorocznym Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych komisja pod przewodnictwem pana Wicemarszaka Wojciecha Kozaka uznaa "orzechwk" przygotwowan przez Koo Gospody Wiejskich z Kocmyrzowa. Komisja wyrnia take nalewki przygotowane przez KGW z Pietrzejowic (nalewka "na sonie) i KGW z Baranwki (nalewka "na pigwie"). Wszystkie wyrnione Koa pan Wicemarszaek zaprosi uroczycie do wzicia udziau w tegorocznym "Maopolskim Dniu Smakw". Tradycj naszego Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych stao si ju przyznawanie osobom, instytucj oraz przedsibiorstwom szczeglnie zasuonym w rznorodnych formach dziaalnoci na rzecz Gminy Kocmyrzw - Luborzyca symbolicznego wyrznienia - "Kopyci Gospodarza Gminy", ktr laureatom wrcza Wjt Gminy Kocmyrzw - Luborzyca. W tym roku z rk pana Marka Jamborskiego - Wjta naszej Gminy "Kopy Gospodarza Gminy" otrzymali: ksidz proboszcz Bogusaw Zajc, pan Wodzimierz Okrajek, pani Sabina Sitko, pan Rafa Kryus, pan Marcin Janeczek, pani Dorota Adamczyk, pan Szczepan Bielecki oraz pan Maciej Payski. Jak zawsze, tak i tym razem efektownym zakoczeniem Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych w Luborzycy by wspaniay, przygotowany specjalnie na t okazj pokaz ogni sztucznych, po ktrym nastpia zabawa taneczna do biaego rana.

Zdjcia: Jacek Kaczmarczyk
W Galerii zamiecilimy wiksz porcj zdj z Konkursu.

Poniej, dziki uprzejmoci portalu www.tv.malopolska.pl zamieszczamy krtk relacj Video:

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »