To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Umowy o pożyczki na realizację sieci kanalizacyjnej w Prusach oraz w Dojazdowie i Krzysztoforzycach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.04.2009.

W dniu 23.04.2009 roku podpisaliśmy kolejną umowę o pożyczkę z WFOŚ i GW w Krakowie na realizację sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów i Krzysztoforzyce. Wysokość pożyczki 1 100 000 zł. (koszt zadania wynosi 2 210 774,85 zł.).

W dniu 04.12.2008 roku została zawarta umowa o pożyczkę w wysokości 1 624 300 zł. (koszt zadania wynosi 1 981 660,49 zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wsparcie finansowe realizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Prusy. Efektem ekologicznym zadania warunkującym przyznanie pożyczki na warunkach preferencyjnych jest odprowadzenie ścieków na oczyszczalnie ścieków w ilości 24 743 m3/ rok z 93 gospodarstw domowych oraz Szkoły Podstawowej i z Domu Pomocy Społecznej w Prusach. Efekt ekologiczny należy osiągnąć i udokumentować do dnia 31.08 2010 roku.

W dniu 23.04.2009 roku podpisaliśmy kolejną umowę o pożyczkę z WFOŚ i GW w Krakowie na realizację sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów i Krzysztoforzyce. Wysokość pożyczki 1 100 000 zł. (koszt zadania wynosi 2 210 774,85 zł.). Efektem ekologicznym zadania warunkującym przyznanie pożyczki na warunkach preferencyjnych jest odprowadzenie ścieków na oczyszczalnie ścieków w ilości 16 463 m3/ rok z 60 gospodarstw domowych oraz przedszkola i budynku wielorodzinnego w Dojazdowie. Prusach. Efekt ekologiczny należy osiągnąć i udokumentować do dnia 30.09 2011 roku.

Pożyczki udzielone są na warunkach preferencyjnych z oprocentowaniem 4 % w skali roku i 8 letnim okresem spłaty/ okres karencji dwa lata od zawarcia umowy o pożyczkę. Istnieje możliwość umorzenia kapitału do wysokości 45 %, po uzyskaniu założonych efektów ekologicznych zadań.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »