To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.12.2009.

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2009 r. /tj.wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010.

4. Uchwalenie Programu współpracy Gminy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5. Uchwalenie Programu współpracy Gminy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Nowa szansa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 26.03.2009 r.

8. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2009.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 


 

 


 


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »