To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.12.2009.

Zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2009 r. /tj. poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Dyskusja na temat stanu technicznego sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

6. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010.

7. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2009.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »