Sołectwa Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

W skład Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wchodzi 25 jednostek pomocniczych, czyli sołectw.
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

L.p. SOŁECTWO Sołtys Kontakt
1. BARANÓWKA Adamczyk Dorota 12 3871651
dorotaadamczyk64@gmail.com
2. CZULICE Caba Aneta 509419846
aneta.caba@op.pl
3. DOJAZDÓW Zięciak Halina 535876421
4. GŁĘBOKA Stankowska Marzen 737715829
5. GOSZCZA Siudek Adolf 12 3871954
505865728
6. GOSZYCE Kaczmarczyk Augustyn 888120961
7. KARNIÓW Żuwała Helena 12 6847091
660931820
8. KOCMYRZÓW Bartoszek Maciej
880554066
9. KRZYSZTOFORZYCE Trela Antoni 785195328
10. LUBORZYCA Trątnowiecki Zbigniew 12 3872138
(po godz. 20-tej)
11. ŁOSOSKOWICE Płaszewski Jacek 697455543
12. ŁUCZYCE Sykut Agnieszka 603330794
13. MACIEJOWICE Witas Tadeusz 12 3877128
505076696
14. MARSZOWICE Chochołek Magdalena 12 3871629
502523699
15. PIETRZEJOWICE Wypych Marek 12 3871149
16. PRUSY Konieczna Elżbieta
501157802
prusy.solectwo@gmail.com
17. RAWAŁOWICE Witek Andrzej 12-387-15-68 (w godz.9-19)
605553504 (w godz.18-21)
soltys2011.rawalowice@gmail.com
18. SADOWIE Broś Krystyna 661833224
19. SKRZESZOWICE Nagacz Łucja 12 3871855
20. SULECHÓW Nowak Marian 514776388
21. WIKTOROWICE Kura Adolf 12 3877304
22. WILKÓW Wójcik Adam 608382815
23. WOLA LUBORZYCKA Rynczak Kazimierz 12 3871120
24. WYSIOŁEK LUBORZYCKI Kaczmarczyk Anna
12 3872415
517399867
25. ZASTÓW Łaciak Jolanta 12 3877344
513582515