To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
21.10.2009.
Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2009 r. /tj. piątek/ o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Informacja Przedstawiciela MPO i dyskusja na temat współpracy w 2010 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniaćprzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinienspełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek położonych w Goszycach.

8. Informacja na temat złożonych oświdczeń majątkowych.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2008/2009.

10. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2009.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »