To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Otwarcie nowej linii MPK do Krzysztoforzyc
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
13.10.2009.
W sobot 10 padziernika br. uruchomiona zostaa nowa linia aglomeracyjna MPK oznaczona numerem 242, która poaczy nasz Gmin z Krakowem. Autobusy tej linii kursowa bd na trasie Kraków - Nowa Huta (Kombinat) - Krzysztoforzyce. Na tej nowej trasie komunikacyjnej autobusy bd w granicach miasta Krakowa zatrzymywa si na przystankach linii autobusowej nr. 117, a nastpnie na trzech nowych przystankach, które zlokalizowane zostay w miejscowosci Krzysztoforzyce. Symbolicznego przeciecia wstgi przed wyjazdem pierwszego autobusu z ptli w Krzysztoforzycach dokonali wspólnie pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, pan Antoni Trela - sotys Krzysztoforzyc i radny naszej Gminy, pan Wadysaw Ziciak - radny Gminy, pan Henryk Kamski - Zastpca Dyrektora d/s Transportu Zarzdu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz pan Janusz Guzy - inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzdu Gminy. W uroczystoci otwarcia nowej linii aglomeracyjnej 242 obok zaproszonych goci uczestniczyli take czonkowie Rady Soeckiej Krzysztoforzyc oraz mieszkacy tej miejscowoci. Otwarcie nowej linii autobusowej do Krzysztoforzyc to zwieczenie dugich stara mieszkaców tej miejscowoci i wadz samorzdowych naszej Gminy, a jej uruchomienie to kolejny krok na drodze do uzyskania przez wszystkich mieszkaców naszej Gminy atwiejszej, szybszej i wygodniejszej moliwoci dojazdu do Krakowa.   
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »