To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Spotkanie z Dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.10.2009.

W pitek (9 padziernika) w Urzdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyo si spotkanie Dyrektora Maopolskiego Oddziau ARiMR w Krakowie pana Wodzimierza Okrajka z czonkami Komisji Rolnictwa,Handlu i Usug Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W spotkaniu uczestniczy take Zastpca Wójta Gminy pan Wiesaw Wójcik. Dyrektor W.Okrajek przedstawi obecnym na spotkaniu informacj o dziaaniach podejmowanych przez ARiMR a wynikajcych z wprowadzania w ycie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie te to min.:modernizacja gospodarstw wiejskich, tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw, rónicowanie dochodów po przez podejmowanie dziaa o kierunku nierolniczym). Nastpnie w toku dyskusji omówiono problemy dotyczce kwestii dopat bezporednich oraz tzw. Zasad Wzajemnej Zgodnoci czyli spraw zwizanych z identyfikacj i rejestracj zwierzt w poczeniu z zagadnieniami dotyczcymi ochrony rodowiska.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »