Ochrona zdrowia

"Mdry czowiek powinien wiedzie,
e zdrowie jest jego najcenniejsz wasnoci
i powinien uczy si, jak sam moe leczy swoje choroby"

(Hipokrates)

Ochrona zdrowia to zapobieganie i leczenie chorb oraz utrzymywanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usug medycznych, pielgniarskich i pokrewnych.

Aktualnie Gminie nie podlega aden z zakadw opieki zdrowotnej, ale od lat podejmujemy dziaania w celu zwikszenia dostpnoci usug medycznych dla mieszkacw oraz poprawy ich jakoci. W 2008 roku, w Kocmyrzowie obok budynku starego orodka zdrowia, rozpoczto budow nowoczesnego obiektu, w ktrym moliwe bdzie wiadczenie usug w szerszym zakresie i w lepszych ni dotychczas warunkach.
Dnia 26 czerwca 2010 r. Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - Marek Jamborski - dokona uroczystego otwarcia nowowybudowanego obiektu. Zapraszamy do obejenia galerii zdj z tego wydarzenia.

Zdrowie, zgodnie z definicj wiatowej Organizacji Zdrowia, to stan penego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedonienia.

Pamitajmy, e za nasze zdrowie nie odpowiada wycznie lekarz – my take powinnimy z nim wsppracowa oraz prowadzi zdrowy tryb ycia.

yczymy wszystkim duo zdrowia, ale na wszelki wypadek podajemy poniej informacje dotyczce korzystania z opieki medycznej w naszej Gminie oraz zapraszamy na stron dla Pacjentw Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Zainteresowanym polecamy rwnie informacj o Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej dla mieszkacw gminy w ramach kontraktw zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonuj nastpujce podmioty:

Nazwa

Adres

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O

Kocmyrzw 38 A
tel. 12-387-10-99

NIEPUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LUBOMED" Sp. z o. o.

Kocmyrzw 197
tel. 12-387-20-81
www.lubomed.pl

WIEJSKI ORODEK ZDROWIA W UCZYCACH
(SPZOZ PROSZOWICE)

uczyce 226
tel. 012-387-11-99

WIEJSKI ORODEK ZDROWIA W SKRZESZOWICACH
(SPZOZ PROSZOWICE)

Skrzeszowice 3
tel. 012-387-17-00

NIEPUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "GASTRO-MEDICAL"

Dojazdw 275
tel. 12-647-20-28
www.gastro-medical.pl

STOMATOLOGICZNY ZAKAD LECZNICZY

Wysioek Luborzycki 160
Kocmyrzw 38
tel. 883 129 860
www.gabinetnovadent.pl

 


W sytuacji bezporedniego zagroenia ycia lub w stanach nagych mogcych prowadzi do istotnego uszczerbku zdrowia (np. utrata przytomnoci, drgawki, nasilona duszno, masywny krwotok, poraenie prdem, nagy, ostry bl, zaburzenia rytmu serca, rozlega rana bdca efektem urazu) naley wezwa pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).