To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informator teleadresowy

Inne organizacje

Dom Pomocy Spoecznej
w Prusach

tel. 12 3871599

Dom Rodziny Kolpinga
tel. 12 3871583

Stowarzyszenie Wspierajce Rozwj Dzieci i Modziey „Szansa”
tel. 12 3872140

 

Wykaz telefonw Zespou Reagowania Kryzysowego

Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego
12 6160300, (9287)

Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego
12 6333927
12 6344266

Komenda Powiatowa Policji
w Krakowie

12 6157115

Komisariat Policji
w Somnikach

12 3882997, (997)

Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej
12 6168300, (998)

Pogotowie Ratunkowe
w Proszowicach

12 3865233, (999)

Pogotowie Energetyczne
12 6562155, (991)
12 6443968 N.Huta

Pogotowie Gazownicze
12 4307036, (992)

Pastwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
12 4307069

Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska
12 213364

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
12 6344266 w. 569

Polski Czerwony Krzy
12 4229126

Psycholog powiatowy
12 6344266 w. 520

Edukacja

Przedszkole Samorzdowe „Wesoa Gromadka” w Dojazdowie
tel. 12 3871055

Gimnazjum im. witej Jadwigi Krlowej w Luborzycy
tel. 12 3872140
fax 12 3870085

Szkoa Podstawowa w Luborzycy im. 600 – lecia Uniwersytetu Jagielloskiego
tel. 12 3871042

Szkoa Podstawowa Kocmyrzw I
tel/faks: 12 3871401

Szkoa Podstawowa w Karniowie
tel. 12 3871079
Szkolny Punkt Filialny w Czulicach
tel.: 12 3871701

Szkoa Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
tel/fax : 12 3871506

Szkoa Podstawowa im. T. Kociuszki w Goszycach
tel. 12 3872189
tel/fax 12 6852108

Szkoa Podstawowa w Maciejowicach
tel. 12 3877028

Szkoa Podstawowa w Pietrzejowicach
tel. 12 3870200

Szkoa Podstawowa im. M. Konopnickiej w ososkowicach
tel/fax 12 3869352

Szkoa Podstawowa w Prusach
tel. 12 3871408

Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w uczycach
tel./fax 12 3871601