To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informator teleadresowy

Urzdy i instytucje

Urzd Pocztowy – Kocmyrzw
tel. 12 3871822

Starostwo Powiatowe w Krakowie
tel. 12 6344266
fax 12 6335294

Powiatowy Urzd Pracy Filia w Somnikach
tel: 12 3881398
fax: 12 3882398

Maopolski Urzd Wojewdzki w Krakowie
tel. 12 3921200
fax: 12 4227208

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego
tel. 12 6303107, 6303507
fax: 12 6303126

Zakad Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy

tel. 12 3871035

Maopolski Oddzia ARiMR w Krakowie
tel. 12 6298010,
fax 12 4211311

Maopolski Orodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
tel. 12 2852113
fax 12 2851107

Bank Spdzielczy Rzemiosa w Krakowie
Oddzia Kocmyrzw

tel. 12 3870080

Usugi Finansowe
Partner Banku PeKao S.A.
placwka partnerska
Luborzyca 88, 32-010 Luborzyca

tel. 12 3872668
e-mail: agencja11203@op.pl

Gminna Spdzielnia
Samopomoc Chopska
w Kocmyrzowie

tel. 012 3871027

Ochrona Zdrowia

Szpital Specjalistyczny
Im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie Sp. Z O.O

Kocmyrzw 38 A
tel. 12-387-10-99

NZOZ Gastro-Medical
tel. 12 6472028

Wiejski Orodek Zdrowia
w Skrzeszowicach

tel. 12 3871700

Wiejski Orodek Zdrowia
w uczycach

tel. 12 3871199

Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej "Lubomed" Sp. z o. o.
Kocmyrzw 197
tel. 12-387-20-81
www.lubomed.pl

Apteka w Luborzycy
12 3872888

Apteka w Kocmyrzowie
tel. 12 3872646

Apteka w Dojazdowie
12 3857920

MultiMedis Centrum Medyczne Sp. z o.o.
os. Niepodlegoci 2a - tel. 12 6470244
Al. Pokoju 4 - tel. 12 4118396, 12 4304094
ul. Galla 24 - tel. 12 2947383 ul. Armii Krajowej 5 - tel. 12 6292900

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
tel. 12 3865122

Lecznica dla zwierzt w Dojazdowie
tel. 12 3871024

Kocioy i parafie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boej Wspomoenia Wiernych
Prusy

tel. 12 3872894

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. w. Mikoaja, Czulice

tel. 12 3871966

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. w. Wawrzyca
Goszcza

tel. 12 3871504

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyszenia Krzya
Wysioek Luborzycki

tel. 12 3871022