To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Dożynki Gminne w Czulicach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
24.08.2009.

W niedzielę 23 sierpnia br. w Czulicach odbyły się "Dożynki Gminne" Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tradycyjne święto wszystkich rolników i mieszkańców wsi. Gospodarzami tegorocznych Dożynek byli państwo Lucyna i Marek Jamborscy a Starostami pani Dorota Adamczyk z Baranówki i pan Szczepan Bielecki z Wysiołka Luborzyckiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła koncelebrowana Msza Święta w kościele parafialnym w Czulicach.

W czulickim kościele Mszę Świętą pod przewodnictwem księdza prałata Jana Machniak odprawili wspólnie proboszczowie parafii w Czulicach - ks. Zygmunt Cholewa,Luborzycy - ks. Władysław Ulmaniec, Goszczy - ks. Andrzej Orlikowski,Prusach -   ks.Bogusław Zając i Biurkowie - ks. Wawrzyniec Gut. Uroczystą homilię wygłosił ks. Z.Cholewa a pobłogosławił tradycyjne wieńce dożynkowe zgromadzone w czulickiej świątyni ks. J.Machniak. Przyniesione do czulickiej świątyni wieńce zostały wykonane przez młodzież z Czulic, Koła Gospodyń Wiejskich z Baranówki, Łuczyc, Kocmyrzowa, Pietrzejowic, Goszyc, Karniowa, Maciejowic, Prus, Zastowa, Łososkowic a także Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga z Luborzycy. Po zakończonym nabożeństwie dożynkowy korowód prowadzony przez Gospodarzy Dożynek pp. Lucynę i Marka Jamborskich oraz Starostów panią Dorotę Adamczyk i pana Szczepana Bieleckiego udał się z kościoła na plac przy budynku remizy OSP Czulice, gdzie odbyła się dalsza część dożynkowych uroczystości.Przemarszowi korowodu towarzyszyła z muzyką orkiestra dęta "Kosynierzy" z Luborzycy pod batutą pana Czesława Dołęgi.Przybyły pod czulicką remizę korowód powitał pan Tadeusz Rozpondek - sołtys Czulic a zarazem jeden z organizatorów tegorocznych Gminnych Dożynek. Drugą część dożynkowych uroczystości rozpoczęło przekazanie wieńców Gospodarzom Dożynek pp. Lucynie i Markowi Jamborskim przez młodzież z Czulic oraz Starostom Dozynek pani Dorocie Adamczyk i panu Szczepanowi Bieleckiemu przez KGW z Baranówki. Następnie młodzież z Czulic przekazała tradycyjny bochen chleba Starostom Dozynek,którzy przekazali go z kolei ich Gospodarzowi panu Markowi Jamborskiemu. Po podzieleniu dożynkowego chleba Gospodarz i Starosta tegorocznych Dożynek zgodnie ztradycją częstowali nim przybyłych gości i mieszkańców naszej Gminy. Potem na dożynkowej estradzie swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowała grupa młodzieży z Czulic,którą na co dzień opiekuje się pan T.Rozpondek. Po nich na estradzie wystąpiły działające pod patronatem gminnego Centrum Kultury i Promocji zespoły wokalne i taneczne. Jako pierwsza wystąpiła grupa wokalna,którą tworzą członkinie Kół Gospodyń z Kocmyrzowa, Baranówki, Pietrzejowic, Łuczyc, Maciejowic i Łososkowic. Następnie wystąpiły młodzieżowe i dziecięce grupy taneczne z Czulic. Na zakończenie wystąpił zespół teatralny Rodziny Kolpinga z Luborzycy, który przedstawił inscenizację pt. "Maciek  w    Luborzycy" nawiązującą do kościuszkowskich tradycji ziem naszej Gminy. Równocześnie na specjalnie przygotowanych stolikach wszyscy przybyli na Dożynki mogli z bliska podziwiać wspaniałe wieńce przygotowane przez wcześniej wymienione Koła Gospodyń,Rodzinę Kolpinga i młodzież z Czulic. Jedną z największych atrakcji tegorocznych Dożynek w Czulicach był specjalnie na tę okazję przygotowany przelot samolotu z którego zrzucone zostały "małe gadżety". Dzieci  i młodzież, której udało się schwytać te małe "przesyłki lotnicze" otrzymała specjalne nagrody w postaci olbrzymich maskotek,które wreczyła pani Aneta Jungiewicz - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy. Pani Dyrektor na zakończenie części artystycznej Dożynek Gminnych uhonorowała również specjalnymi dyplomami wszystkie grupy - Koła Gospodyń, Rodzinę Kolpinga oraz młodzież z Czulic, które zechciały poświęcić swój czas i przygotowały tak wspaniałe dożynkowe wieńce. Ostatnim akordem wspomnianej części artystycznej Dożynek był "krakowiak" z udziałem "Lajkonika" odtańczony przez wszystkich uczestniczących w występach tancerzy. Wszystkie te występy z sympatią obserwowali przybyli na Dożynki mieszkańcy naszej Gminy oraz goście wśród których byli min. pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pan Włodzimierz Okrajek - Dyrektor Małopolskiego Oddziału AR i MR w Krakowie, pan Henryk Jończyk - Zastępca Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej,  rozpoczęła się w Czulicach tradycyjna zabawa taneczna.

Zdjęcia: Jerzy St. Kozik

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »