Punkt informacyjny dla mieszkańców powiatu ziemskiego krakowskiego
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
13.08.2009.
Od 3 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie ponownie rusza punkt konsultacyjno - informacyjny, w którym mieszkańcy powiatu ziemskiego krakowskiego mogą uzyskać pomoc w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości.

W punkcie konsultacyjnym w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście 1, mieszkańcy powiatu krakowskiego ziemskiego uzyskają szczegółowe informacje i wyjaśnienia odnośnie problematyki prawnej i geodezyjnej w zakresie rodzaju i sposobu działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości oraz ujawnienia ich praw w księgach wieczystych, a w szczególności informacje na temat:

  • adresów siedzib odpowiednich Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, ze wskazaniem właściwości miejscowej oraz adresu Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • rodzajów dokumentów, które mogą potwierdzić rzeczywisty stan prawny nieruchomości
  • zakresów danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych w celu ich sprawdzenia
  • ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości

Punkt konsultacyjno - informacyjny działa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy ulicy Przy Moście 1, pok. 114. Z informacji można korzystać w środy w godzinach 11.30 - 15.30 oraz w czwartki w godzinach 7.30 - 15.30.

Punkt będzie działał do 30 grudnia 2009 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »