To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Oznakowanie turystyczne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2004.
Tytuł Programu SAPARD, Działanie 4, Schemat 4.3 "Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich"
Zadanie: "Oznakowanie turystyczne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca"

Umowa Nr 18652/743-060069/04.
Realizacja: czerwiec - lipiec 2004 r.
Zakres rzeczowy: tablice informacyjno-turystyczne wielkoformatowe z mapą gminy - 3 szt. i tablice informacyjne z herbem gminy - szt. 24.

Koszt ogółem: 44 066,40 PLN
Dofinansowanie: 21 520,20 PLN /50 % kosztów kwalifikowanych/.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »