To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program: SPO-ROL
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2005.
Tytu Programu: SPO-ROL "Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Dziaanie 2.3; Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

W dniu 13 wrzenia 2005 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawara Umow z Samorzdem Województwa Maopolskiego o dofinansowanie Projektu: Budowa zaplecza socjalnego (szatni) w Dojazdowie.

 

W dniu 10 listopada 2005 r. podpisano aneks do teje Umowy uwzgldniajcy zmian planowanego terminu realizacji zadania na rok 2006 /od kwietnia do koca sierpnia 2006 r./Zakres rzeczowy: budynek wolnostojcy, nie podpiwniczony, parterowy z dachem jednospadowym krytym blach trapezow o:
- pow. zabudowy 80,00 m2
- pow. uytkowej 147,40 m2
- kubaturze 512,80 m3

Lokalizacja obiektu: boisko sportowe w Dojazdowie
Koszt ogóem: planowany 84 817,80 PLN
Dofinansowanie: 55 618 PLN tj. 80 % kosztów kwalifikowanych.

Cel realizacji:
Realizacja projektu prowadzi bdzie do poprawy warunków spoecznych i podniesienia standardu ycia mieszkaców wsi, zaspokojenia potrzeb spoecznych i wzrostu atrakcyjnoci inwestycyjnej miejscowoci. Ponadto, osignicia sportowe miejscowego LKS "Partyzant" ciesz si ogromnym zainteresowaniem mieszkaców nie tylko soectwa ale i gminy. W trosce o popraw warunków socjalnych czonków klubu i zapewnienie jako gospodarz terenu odpowiednich warunków bytowych zawodnikom przyjezdnym budowa szatni wraz z wzem sanitarnym znajduje pene uzasadnienie.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »