To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Sektorowy Program Operacyjny; Rozwój Zasobów Ludzkich
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.12.2005.
W dniu 6 grudnia 2005 r. biblioteka Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Luborzycy otrzymała w ramach pomocy unijnej internetowe centrum informacji multimedialnej.

 

 

 

 

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła 13 września 2004 roku Deklarację (z pozytywną oceną) do Projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" na lata 2004 - 2006, typując bibliotekę szkolną Gimnazjum do instalacji internetowego centrum. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest m.in. podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie (zgodnie z celami wytyczonymi dla Priorytetu 2 SPO, Rozwój Zasobów Ludzkich), a przez to wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z obszaru wiejskiego.

W dniu 06 grudnia 2005 roku protokołem odbioru przekazano bibliotece gimnazjalnej 4 stanowiska komputerowe wraz z sieciowym urządzeniem wielofunkcyjnym /skaner, drukarka, kopiarka/ i podstawowe oprogramowanie: 10 wybranych przez szkołę pozycji z dostępnego katalogu. Wartość rzeczowa sprzętu: 13 957,80 PLN.

Strona WWW Gimnazjum: www.gimwlub.edu.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »