To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program Górniczy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2006.

Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego (Program Górniczy).

W dniu 02 lutego 2006 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawarła z Wojewodą Małopolskim umowę o dofinansowanie realizacji Projektu: "Modernizacja drogi gminnej nr G-0020 w Łuczycach na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski w ramach powyższego Programu.

Wniosek do Programu został złożony w dniu 09 września 2005 roku, a po decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu zadania zaakceptowany w dniu 04 listopada 2005 roku przez Bank Rozwoju Rady Europy.

Zakres rzeczowo-ilościowy: modernizacja drogi gminnej o długości 1238 mb i szerokości jezdni 4,0 - 5,0 m wraz z wykonaniem podbudowy z żużla wielkopiecowego, wyrównaniem poboczy, odtworzeniem i wykonaniem rowu przydrożnego, zjazdów i parkingu przy drodze o pow. 420 m. kw.

Całkowity koszt zadania: 503 836,88 PLN
Źródła finansowania:

 • środki własne: 297 346,88 PLN
 • dotacja z Programu: 206 490,00 PLN (50% kosztów kwalifikowanych) Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2006 r.
 • A oto lokalizacja przedmiotowej inwestycji w terenie:

 • Cele realizacji:
 • Poprawa stanu nawierzchni drogi i możliwości sprawnego przemieszczania się oraz integracja z siecią drogową w układzie komunikacyjnym gmina-powiat.
 • dostępność komunikacyjna do działających podmiotów gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej i gospodarstw domowych w rejonie realizacji projektu / oszczędność czasu dojazdu a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.
 • udostępnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne o znaczeniu gospodarczym, przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • stworzenie warunków do powstawania lokalnych podmiotów gospodarczych/ wzrost mobilności zawodowej mieszkańców.
 • ożywienie rynku pracy w trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji w zakresie bieżącego utrzymania dróg.
 •  

   
  « poprzedni artykuł   następny artykuł »