Koło Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Liczba członków: 34 osoby (w tym osoby spoza terenu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca)

Zarząd:
Prezes Koła: Piotr Dominikowski
Zastępca Prezesa: Feliks Gawlik
Sekretarz: Liliana Bajger
Skarbnik: Andrzej Chytry
Kapelan Koła: proboszcz parafii Prusy ksiądz Bogusław Zając

Działające na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Miejscowe Koło Pszczelarzy rozpoczęło swoją działalność w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
Koło aktywnie działa w strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. O skutecznej działalności Koła najlepiej świadczy fakt uznania go w 2008 roku za najlepsze Koło Pszczelarzy w Województwie Małopolskim.
Działalność członków Koła to nie tylko praca we własnych pasiekach ale także działania na rzecz promowania ekologicznej produkcji miodu oraz jego wartości odżywczych.
Pszczelarze z działającego w naszej Gminie Koła prowadzą również działalność informacyjną dotyczącą roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń jakie niesie dla nich m.in. nadmierne stosowanie oprysków chemicznych roślin uprawnych.