To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Fundusz Spójności - 30 milionów dla Gminy na budowę kanalizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.06.2009.
W dniu wczorajszym, w wielickim Zamku, Muzeum Żup Solnych Wójt Gminy Marek Jamborski odebrał z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Głównego Geologa Kraju Henryka Jacka Jezierskiego potwierdzenie decyzji o dofinansowaniu z Funduszu Spójności Projektu budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2008 roku nasza gmina złożyła wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I”. Jesteśmy jedną z pierwszych gmin w Małopolsce, która może pochwalić się tak wielkim sukcesem. W dniu 29 czerwca 2009 r. w wielickim zamku żupnym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Geolog Kraju Henryk Jezierski oficjalnie przekazał na ręce Wójta Gminy Marka Jamborskiego decyzję o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości blisko 30 mln złotych na budowę kanalizacji w czterech miejscowościach gminy: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce i Zastów. Obok Wójta naszej gminy potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania budowy kanalizacji odebrali Burmistrzowie Wieliczki i Krynicy. W swoim krótkim wystąpieniu Wójt Marek Jamborski podziękował władzom ministerialnym jak i wojewódzkim za przyznanie tak znaczącego, 30 - to milionowego wsparcia finansowego, równego rocznemu budżetowi naszej gminy. Podkreślił, iż w wyniku realizacji tego zadania blisko 4000 mieszkańców Prus, Dojazdowa, Krzysztoforzyc i Zastowa uzyska dostęp do sieci kanalizacyjnej i pozyskane środki pozwolą na skanalizowanie w całości tej części gminy. Słowa podziękowania Wójt skierował również do radnych i współpracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Projektu. Jak zaznaczył na koniec swojej wypowiedzi: „ ….dla takich chwil jak ta warto być wójtem”.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który pogratulował wszystkim trzem Beneficjentom.
Obecnie, naszym zadaniem jest przygotowanie dokumentów do podpisania Umowy o dofinansowanie. Realizację projektu objętego wsparciem unijnym rozpoczęliśmy już we wrześniu 2008 r. od budowy sieci kanalizacyjnej po części w Prusach, Dojazdowie i Krzysztoforzycach. Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg, który dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności obejmie w całości planowany zakres zadania, tj. pozostały teren Prus, Dojazdowa i Krzysztoforzyc a także Zastów. W wyniku realizacji projektu powstanie ok. 32 km sieci grawitacyjnej i tłocznej , która obejmie swoim zasięgiem ponad 1000 posesji, budynki użyteczności publicznej (Szkołę Podstawową, DPS w Prusach i Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie) oraz ponad 30 podmiotów gospodarczych. Realizacja Projektu planowo zakończy się w czerwcu 2012 roku.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »