To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Etap I
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.09.2008.

W dniu 01 września 2008 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, I osi priorytetowej, działania 1.1 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM; o pomoc finansową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów.

                                                    

Całkowita wartość Projektu : 41 889 716 zł.
ŹRÓDŁA FINANSOWANA:
70,7 % - pomoc wspólnotowa: 29 627 506 zł.
29,3 % - budżet gminy: 12 262 210 zł., w tym pożyczka preferencyjna WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 4 470 000 zł.

Czas realizacji Projektu: wrzesień 2008 roku – czerwiec 2012 roku
Zakres Projektu:
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w w/w miejscowościach o długości:
Sieć grawitacyjna; kolektory główne – 24.682 km, kolektory boczne (do granic nieruchomości) – 1.647 km, kolektory tłoczne – 5.154 km
Pompownie sieciowe: 9 szt.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej w ramach wnioskowanego Projektu wynosi 31.483 km.
Główny cel realizacji projektu to ochrona środowiska naturalnego (ochrona wód powierzchniowych i gruntowych) poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Trwa ocena merytoryczna II stopnia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »