To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Remont drogi gminnej nr K-600267 Maciejowice-Łuczyce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.11.2008.
W dniu 20 listopada 2008 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Całkowity koszt zadania : 1 349 500 zł brutto
Wnioskowane dofinansowanie : 674 500 zl. Brutto
Planowany termin realizacji: kwiecień 2009 r. – lipiec 2009 r.
Zakres zadania: długość odcinka objętego wnioskiem : 4 569 mb. szerokość 5 m.
Podstawowy cel realizacji Projektu to podniesienie atrakcyjności gospodarczej terenu, zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego i komfortu życia mieszkańców.
Projekt (pomimo spełnionych wymagań formalnych) nie zakwalifikował się dofinansowania z powodu ograniczonej puli środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »