To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja 1%
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.02.2009.
Jak przekaza 1% podatku na Organizacje Poytku Publicznego - podajemy w kilku krokach. Zamieszczamy równie list organizacji majcych status organizacji poytku publicznego na dzie 30 listopada 2008 r., którym mona przekazywa 1% podatku.

KROK 1
WYBIERZ ORGANIZACJ

Wybierz organizacj posiadajc status poytku publicznego, której chcesz przekaza 1% swojego podatku z wykazu opublikowanego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI (Nr 96, poz. 827) przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w drodze obwieszczenia w sprawie wykazu organizacji majcych status organizacji poytku publicznego na dzie 30 listopada 2008 r.

Na licie znajduj si organizacje, które miay status organizacji poytku publicznego na dzie 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które maj prawo otrzymywa 1% (tzn. nie prowadz dziaalnoci gospodarczej polegajcej na wytwarzaniu wyrobów przemysu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a take pozostaych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powyej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik mia obowizek sprawdzi, czy organizacja, której chce przekaza 1% nie prowadzi takiej dziaalnoci. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwoci.

Wykaz organizacji majcych status organizacji poytku publicznego na dzie 30 listopada 2008 r., którym mona przekazywa 1% podatku znajduje si na stronach Departamentu Poytku Publicznego MPiPS pod adresem dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf

KROK 2
DANE ORGANIZACJI POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1%

* dokadna nazwa organizacji
* numer wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego (KRS)

Wszystkie informacje mona znale:
W wymienionym powyej Wykazie organizacji majcych status organizacji poytku publicznego na dzie 30 listopada 2008 r. opublikowanym w drodze obwieszczenia przez MPiPS.
oraz na stronach internetowych:
Ministerstwa Sprawiedliwoci - opp.ms.gov.pl
Departamentu Poytku Publicznego bopp.pozytek.gov.pl
(Ponadto na stronie internetowej Departamentu Poytku Publicznego mona zapozna si ze sprawozdaniami finansowymi Organizacji Poytku Publicznego i sprawdzi na co wybrana przez nas organizacja przeznacza swoje rodki finansowe. Wspierajc konkretn organizacj, wspierasz realizowane przez ni cele i pomagasz tym, na rzecz których ta organizacja dziaa).

UWAGA! Podatnik moe przekaza odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie mona podzieli swojego 1% midzy kilka organizacji.

KROK 3
WYPENIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU


Wypenij odpowiedni formularz PIT i ustal wysoko nalenego podatku.

Po wyliczeniu, ile podatku bdziemy mieli do zapacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazw i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sdowym organizacja, której chcemy przekaza 1 % nalenego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
UWAGA: Kwota przekazywana organizacji nie moe przekroczy kwoty odpowiadajcej 1% podatku nalenego, wynikajcego z zeznania podatkowego.
Pamitaj, aby wpisywan kwot zaokrgli do penych dziesitek groszy w dó (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

KROK 4
REZULTAT


Pienidze - 1% podatku nalenego - na konto wybranej organizacji przekae urzd skarbowy w terminie do 3 miesicy. Z wyliczonej kwoty potrcone zostan koszty przelewu.
1% mona przekaza tylko w zeznaniach podatkowych zoonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).
UWAGA: Odpis 1% nie znosi moliwoci odliczenia od dochodu darowizny. Informacje na temat czym si róni darowizna od mechanizmu 1% mona znale na stronach Departamentu Poytku Publicznego MPiPS www.pozytek.gov.pl lub na portalu ngo.pl pod adresami: www.pozytek.ngo.pl, www.ksiegowosc.ngo.pl

Informacje nt. 1% mona znale równie na stronach: www.pozytek.gov.pl, www.pozytek.ngo.pl

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »