To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.05.2009.
W związku z licznymi pytaniami producentów rolnych dotyczącymi terminu wypłaty należnych kwot podatku akcyzowego, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek o przyznanie dotacji celowej w kwocie 80 931,51 zł, która miała być wypłacana w terminie od 4 maja do 31 maja.

W związku z licznymi pytaniami producentów rolnych dotyczącymi terminu wypłaty należnych kwot podatku akcyzowego przyznanych w decyzjach Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wydanymi w miesiącu kwietniu, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w dniu 09.04.2009r. złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Środowiska i Rolnictwa, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, wniosek o przyznanie dotacji celowej w kwocie 80 931,51 zł, która miała być wypłacana zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w terminie od 4 maja do 31 maja w kwotach określonych w ww. decyzjach i w formie zadeklarowanej w złożonych wnioskach.
W dniu 10.04.2009 Małopolski Urząd Wojewódzki potwierdził odbiór złożonego wniosku, a następnie pismem nr FB.II. 3054-1-3-09 z dnia 12.05.2009r. przyznał ww. dotacje.
Pomimo częstych ponagleń w sprawie przekazania na rachunek bankowy Urzędu Gminy kwoty dotacji, do dnia dzisiejszego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie nie wywiązał się ze zobowiązań tłumacząc to brakiem dotacji z Ministerstw Rolnictwa, jednocześnie nie podając terminu przekazania ww. dotacji.
Jednocześnie nadmieniamy, że wypłata należnego zwrotu podatku akcyzowego nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »