To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.12.2008.
Zawiadamiam, e w dniu 30 grudnia 2008 r. o godzinie 9:00 na sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II pitro) odbdzie si XXV Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

  1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Przedstawiciela MPO i dyskusja na temat wspópracy w 2009 roku.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
  4. Podjcie Uchway budetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2009.
  5. Wyraenie zgody na zawarcie umowy dzierawy na dziak pooon w Dojazdowie.
  6. Wyraenie zgody na zawarcie umowy dzierawy na dziak pooon w Kocmyrzowie.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy biece i wolne wnioski.

Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »