To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2009.
Zawiadamiam, e w dniu 16 czerwca 2009 r. o godzinie 9:00 na sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II pitro) odbdzie si XXIX Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 3. Informacja na temat dziaalnoci Maopolskiej Izby Rolniczej.
 4. Podjcie uchway w sprawie funduszu soeckiego na rok 2010.
 5. Podjcie uchway w sprawie ustalenia górnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprónianie zbiorników bezodpywowych.
 6. Podjcie uchwa w sprawie zacignicia poyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zada zwizanych z termomodernizacj budynków Szkó Podstawowych w Pietrzejowicach i uczycach.
 7. Podjcie uchway w sprawie zmian Statutu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 8. Podjcie uchway w sprawie zmian statutu Urzdu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.
 9. Wyraenie zgody na zakup dziaek pooonych w miejscowociach: Dojazdów, Prusy, Zastów.
 10. Wyraenie zgody na zawarcie umowy dzierawy na dziak pooon w Dojazdowie stanowic wasno Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 11. Podjcie uchway w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzierawiania lub najmu na okres duszy ni trzy lata.
 12. Zmiany uchway budetowej na rok 2009.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy biece i wolne wnioski.
Przewodniczcy Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »