Zabytki naszej Gminy

Przemierzajc Gmin Kocmyrzw-Luborzyca w niemal kadej z tworzcych j miejscowoci mona napotka zabytkowe obiekty architektoniczne. S to zarwno zabytki architektury sakralnej (kocioy, kaplice) jak i architektury wieckiej (zespoy dworskie).
Najstarszym zachowanym na terenie Gminy obiektem architektury sakralnej jest pochodzcy z pierwszej poowy XV stulecia, usytuowany na wzgrzu koci pw. Podwyszenia Krzya witego w Luborzycy. Obok niego uwag przykuwaj kocioy w Czulicach i Goszczy a take siedemnastowieczna drewniana kapliczka w Wilkowie.
Pord istniejcych po dzie dzisiejszy zabytkw architektury wieckiej na szczeglnie wyrnienie pochodzcy z drugiej poowy XVII stulecia drewniany dworek w Goszycach. To najstarszy zachowany zabytek architektury wieckiej na terenie Gminy i jeden z najcenniejszych tego typu obiektw w tej czci Maopolski.
Wikszo z pozostaych dworkw ziemiaskich na obszarze Gminy Kocmyrzw-Luborzyca pochodzi z XIX stulecia. Wiele z nich byo „wiadkami” wanych wydarze historii Polski, jak choby dworek w Goszczy ktry w styczniu 1863 roku by siedziba sztabu wojsk powstaczych generaa Mariana Langiewicza czy te dworek w Goszycach w ktrym przebywali m.in. Marszaek Jzef Pisudski i Czesaw Miosz.

Na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca warto zwrci rwnie uwag na znajdujce si si tutaj cmentarze wojskowe i pojedyncze groby wojenne z okresu I wojny wiatowej (Czulice, Karniw, Kocmyrzw, Prusy, Goszcza). Wicej o grobach wojennych znale mona na stronie www.muw.pl/grobywojenne

Poniej przedstawiamy list najwaniejszych i najcenniejszych zabytkw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca, ktre kady odwiedzajcy powinien zobaczy:

 1. Zesp dworski w Baranwce
 2. Koci Parafialny p.w. w. Mikoaja w Czulicach
 3. Zesp dworski w Czulicach
 4. Zesp dworski wraz z parkiem w Goszczy
 5. Koci Parafialny p.w. w. Wawrzyca w Goszczy
 6. Dawny cmentarz parafialny w Goszczy
 7. Goszyce - dworek drewniany
 8. Dwr murowany oraz kompleks parkowy w Goszycach
 9. Zesp dworski w Kocmyrzowie
 10. Park dworski w Krzysztoforzycach
 11. Koci Parafialny w Luborzycy p.w. Podwyszenia Krzya w.
 12. Park dworski w uczycach
 13. Zesp dworski w Skrzeszowicach
 14. Zesp dworski w Wilkowie
 15. Kaplica w Wilkowie
 16. Kapliczki przydrone
 17. Miejsca Pamici Narodowej, cmentarze oraz groby wojenne