Park dworski w Łuczycach

Otaczający nie istniejący już dwór w Łuczycach park dworski, powstał jako park krajobrazowy najprawdopodobniej na przełomie XVIII/XIX wieku. Obecnie teren dawnego parku dworskiego stanowi on własność prywatną.