Zespół dworski: dwór z otoczeniem, relikt parku ze stawem w Kocmyrzowie

Najstarsza zachowana drewniana część dworu w Kocmyrzowie pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIX wieku. U schyłku XIX stulecia (przed rokiem 1886 ) do pierwotnego budynku dworu w Kocmyrzowie dobudowana została część murowana. Dwór w Kocmyrzowie został gruntownie przebudowany w pierwszych dekadach XX wieku. Obok budynku dworu w skład zespołu dworskiego wchodzą także pozostałości dawnego parku krajobrazowego wraz ze stawem.