Zespół dworski w Czulicach

Powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Gruntownie przebudowany przez rodzinę van Wollenów w 1870 roku, remontowany także w roku 1902 (dach).
W parku dworskim znajduje się ponad 500-letni dąb będący pomnikiem przyrody, a także zbiorowa mogiła żołnierzy austriackich z 1914 roku.