To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego III edycja 2018 r.
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

Zachęcamy Mieszkańców do głosowania na nasze lokalne projekty!!!

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego są to środki pieniężne Województwa Małopolskiego przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa. Wybrane projekty zostaną zrealizowane przez Województwo w cyklu jednorocznym lub wieloletnim.

Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z naszej Gminy, w obrębie Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny zgłoszono dwa zadania. Oba zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, a następnie przeszły do etapu głosowania:

 

  1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe – kod zadania: KOM02

  2. Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów” – kod zadania: KOM13

 

O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Województwa, którzy mają ukończone 16 lat w drodze głosowania, które odbywać się będzie od dnia 10 września – 5 października 2018 r.:

a/. poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, które będą dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. krakowskich oddziałach urzędu marszałkowskiego oraz w jego agendach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu czy Nowym Targu; adresy dostępne w załączniku pod linkiem

https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/127-150-zadan-w-3-edycji-bo-malopolska

b/. elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.malopolska.pl

c/. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków; ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOSWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jej wpływu do Urzędu.

Głosować będzie można korzystając wyłącznie z jednego z w/w sposobów i tylko na jedno zadanie. Co ważne, na zadanie zgłoszone w danym subregionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion.

Komisja powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego obliczy, ile głosów uzyskały poszczególne zadania i ustali listę zadań, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 30 listopada 2017 r., a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »