To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2018.

Gmina Kocmyrzw-Luborzyca w ramach dziaa zmierzajcych do poprawy jakoci powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisaa umow z Wojewdztwem Maopolskim reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego na wyposaenie 11 placwek owiatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

Urzdzenia poprawiajce jako powietrza w salach lekcyjnych, trafi do przedszkoli i oddziaw przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach wrzenia biecego roku.

Wykaz placwek owiatowych, ktrym przyznano ruchomoci w postaci oczyszczaczy powietrza:

 1. Przedszkole Samorzdowe w Dojazdowie „ Wesoa Gromadka”,
 2. Filia Przedszkola Samorzdowego „Wesoa Gromadka '' w Wysioku Luborzyckim,
 3. Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twrczego Dzieciaka”,
 4. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w uczycach,
 5. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
 6. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
 7. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kociuszki w Goszycach,
 8. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
 9. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
 10. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszaka Jzefa Pisudskiego w Prusach,
 11. Oddzia Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.

Jednoczenie informujemy, i gmina Kocmyrzw-Luborzyca prowadzi dziaania zmierzajce do wyposaenia w podobne urzdzenia, kolejne placwki edukacyjne.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »