To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.08.2018.

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16.08.2018 r. w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewózkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.

Działając na podstawie art. 422 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale na okręgi wyborcze, ich numerach, granicach i liczbie radnych w każdym okręgu wyborczym, który został dokonany przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLV/713/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Wojewóztwa Małopolskiego, określenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1 powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski 5
2 powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki 6
3 m. Kraków 8
4 powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański 7
5 powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów 7
6 powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz 6

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 1 piętro, pokój nr 137.

Adres do korespondencji:

Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

/-/ Jacek Krupa

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »