To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Trwają roboty związane z budową parkingów P&R przy stacjach PKP w Baranówce i Łuczycach. Pogoda dopisuje toteż zaawansowanie robót przebiega zgodnie z harmonogramem, co na dzień dzisiejszy daje szansę zachowania umownego terminu realizacji. Jak już wcześniej informowaliśmy w ramach dofinansowania projektu, obejmującego swoim zakresem budowane parkingi w Baranówce i Łuczycach, 85 % kosztów budowy pokrytych zostanie z funduszu pomocowego Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział budżetu gminy to zaledwie 15 %.
Umowa o dofinansowanie zawarta z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu 16 lipca 2018 roku obejmuje również parkingi zaplanowane do realizacji przy stacjach kolejowych w Goszczy i Zastowie oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Realizacja kolejnego etapu tj. budowy wspomnianych parkingów zaplanowana na rok przyszły.

Baranówka Łuczyce
 
następny artykuł »